Vi som jobbar på Gotahälsan

Det är viktigt för oss att du kan nå oss, därför är vår reception bemannad med tre personer. De flesta av oss är operativt verksamma dvs träffar era medarbetare enskilt eller i grupp. Det gör att vi som enskilda medarbetare har begränsade möjligheter att svara på telefon eller mail. Därför har vi valt att kontaktvägen in till oss är via receptionens telefon eller mail.

Arbetsmiljöingenjörer

Bertil Jonsson 
Arbetsmiljöingenjör. Bertil hjälper oss med utbildningar i BAM (Bättre ArbetsMiljö), SAM (Systematiskt ArbetsMiljöarbete). härdplaster, riskbedömningar mm. samt bedömer, utreder, mäter och föreslår åtgärder inom arbetsmiljöområdet och är en allmän expertresurs avseende arbetsmiljölagar och regler.  

Olle Wedenmark 
Arbetsmiljöingenjör. Olle är certifierad för avancerade luft- och ventilationsuppdrag och kan bl.a. artbestämma mögeltyper mm. Därtill en expertresurs inom ergonomi och buller.

Kerstin Karlsson

 Arbetsmiljöingenjör. Rådgivning, yrkeshygieniska mätningar, riskbedömningar, utbildningar med mera. BAM och SAM

Beteendevetare & KBT-terapeuter

Ann Lembrant
Beteendevetare och KBT-terapeut. Ann arbetar med samtalsstöd, handledningar och kognitiv beteendeterapi. Ann är Gotahälsans mottagningsansvariga i Aneby och Tranås.

Malin Åkesson

Beteendevetare med pedagogisk inriktning. Samtalsstöd, stresshantering samt handledning för individ och grupp. 

Harriet Erlandsson

Beteendevetare och med KBT inriktning. Harriet arbetar med samtalsstöd och handledningar (grupp och individ). Har erfarenhet inom omställning i arbetslivet. Mottagningsansvar i Askersund.

Stefan Alldén

Beteendevetare och KBT-terapeut. Stefan arbetar med samtalsstöd, handledningar (grupp och individ) och utbildningar. Har stor erfarenhet inom arbetsinriktad rehabilitering och omställning. Mottagningsansvarig Nässjö och Vetlanda.

Emma Larsson

Beteendevetare. Emma arbetar med samtalsstöd och handledningar (grupp och individ). Mottagningsansvarig Nässjö och Vetlanda.

Ergonomer & fysioterapeuter

Eva Hässler

Ergonom och fysioterapeut. Eva genomför utbildningar inom ergonomi & fysioterapi. Utreder, undersöker och behandlar enskilda individer. Håller i och genomför ergonomironder samt är en av teammedlemmarna vid arbetsförmågebedömningar (TIPPA).

Sara Lindberg
Ergonom och fysioterapeut och hjälper oss med utbildningar och arbetsförmågebedömningar.

Ethel Bronegård-Sand

Ergonom och fysioterapeut. Ethel genomför utbildningar inom ergonomi & fysioterapi. Utreder, undersöker och behandlar enskilda individer eller grupper. Håller i och genomför ergonomironder. Är en av teammedlemmarna vid arbetsförmågebedömningar.

Kiropraktor

Ghassan Bou Madi
Kiropraktor med stor erfarenhet, medlem i kiropraktiska föreningen i Sverige. Hjälper oss inom Mjölbyområdet.

Jimmy Mathiasen

Kiropraktor med stor erfarenhet som genomgått fem år heltidsstudier på internationellt ackrediterat universitet i England, där han efter avklarad utbildning examinerats till Doctor of Chiropractic. Efter att ha genomfört ett års AT-tjänst (som bl.a. inneburit att på heltid arbeta tillsammans med kirurgöverläkare, distriktsläkare och sjukgymnaster) har han erhållit legitimation av Socialstyrelsen.

Läkare

Bogdan Centea
Läkare med specialistexamen inom allmänmedicin. Bogdan har lång erfarenhet av möte med människor och har tidigare varit verksamhetsansvarig på vårdcentral. Jobbar förutom på Gotahälsan som skolläkare kommun. Bogdan har lång klinisk erfarenhet och arbetar med traditionella läkaruppgifter och är också behörig att genomföra medicinska intyg och certifikat. 

Tomas Nikonoff
Läkare med specialistexamen inom ortopedi och är företagsläkare. Tomas har lång erfarenhet av möte med människor i olika situationer. Tomas har lång klinisk erfarenhet och arbetar med traditionella läkaruppgifter, medicinska kontroller, arbetsförmågebedömningar. Utför alla uppdrag inom företagshälsovården

Gyula Vajas
Läkare med specialistexamen inom allmänmedicin. Gyula har lång erfarenhet av möte med människor. Gyula har lång klinisk erfarenhet och arbetar med traditionella läkaruppgifter, medicinska kontroller med mera.

Kjell Aslaksen
Specialistexamen inom företagshälsovård. Kjell har lång klinisk erfarenhet och arbetar med traditionella läkaruppgifter, medicinska kontroller, arbetsförmågebedömningar. Utför alla uppdrag inom företagshälsovården

Patrick Wiberg

Läkare med stor erfarenhet inom företagshälsovården. Allmänspecialist. Patrick har lång klinisk erfarenhet och arbetar med traditionella läkaruppgifter, medicinska kontroller, arbetsförmågebedömningar. Utför alla uppdrag inom företagshälsovården

Massör

Linnea Lindell
Massör som hjälper oss ute på olika arbetsplatser med massage.

Marknads- och kundansvarig

Annelie Hjelte 
Annelie sköter bland annat många av kontakterna med våra anslutna företag och samarbetspartner, hanterar avtal m.m. samt stödjer den dagliga verksamheten. Gotahälsans skyddsombud..

Psykologer

Malin Nyman och Jonas Sand och Frode Neergaard
Psykologer med lång erfarenhet och stor kunskap inom arbetsmiljöpsykologi och tre av teammedlemmarna vid arbetsförmågebedömningarna.

Psykologpartners
Psykologpartners anlitar vi bland annat i samband med större organisationsuppdrag, men även för kliniska psykologuppdrag.

Administration 

Sofia Carlsson 
Biträdande verksamhetschef. Sofia är också Gotahälsans dataskyddsombud. Sofia sköter bland annat bokningar, schema och samordnar uppdrag som kräver flera kompetenser.

Isabell Lindström
Isabell är administrativ på Gotahälsan. Isabell är också undersköterska och genomför även provtagningar, vissa hälsokontroller. Isabell hjälper till i reception och kan även vara den du pratar med när du ringer receptionen för bokningar. Mottagningsansvar i Mjölby.

Julia Carlsson

Julia är Gotahälsans bokningsansvarige. Har stor erfarenhet att bemöta kunder per telefon och väldigt kundcentrerad.

Karin Norresjö

Karin har jobbat många år och har lång erfarenhet av receptions och administrationsarbete. Karin är en av de personer som du träffar i vår reception när du kommer till oss i Mjölby, annars kommer du troligen att samtala med Karin om du ringer oss för att boka tider för tex. vaccinationer, högre körkortsbehörighet och flera av våra tjänster.

Sjuksköterskor

Kristian Nylander

VD och ägare. Sjuksköterska med specialistexamen inom akut- och ambulanssjukvård. Kristian utför olika medicinska kontroller och mätningar, tar blodprover och vaccinerar. Med sin långa och breda erfarenhet är Kristian ett självklart val vid bland annat utredning av återkommande korttidsfrånvaro, drogrelaterade kontroller. Kristian är huvudinstruktör inom vuxen- och barn-HLR samt certifierad instruktör inom alla typer av första hjälpen/ HLR (barn, vuxna, hjärtstartare mm) sedan många år och är en efterfrågad resurs vid HLR-utbildningar. Kristian ansvarar för Gotahälsans verksamhet.

Emilia Bohman
Sjuksköterska. Emilia utför olika medicinska kontroller och mätningar, tar blodprover och vaccinerar. Med sin breda erfarenhet är Emilia ett självklart val vid bland annat utredning av återkommande korttidsfrånvaro. Emilia är mottagningsansvarig för Tranås- Eksjö-, Aneby- Nässjö- och Vetlandamottagningen. Gotahälsans hygienombud och skyddsombud. Specialistutbildad vaccinatör.

Maria Lirsjö

Sjuksköterska Maria utför olika medicinska kontroller och mätningar, tar blodprover och vaccinerar. Med sin långa erfarenhet är Maria ett självklart val på Gotahälsan. Maria är mottagningsansvarig för Motalamottagningen. Specialistutbildad vaccinatör. HLR-instruktör på barn och vuxen. Är även Gotahälsans rehabiliteringssamordnade.

Daniel Hörberg

Sjuksköterska Daniel utför olika medicinska kontroller och mätningar, tar blodprover och vaccinerar. Med sin långa erfarenhet är Daniel ett självklart val på Gotahälsan. Jobbar mycket med rehabilitering och friskvård.

Emma Gustafsson

Sjuksköterska Emma utför olika medicinska kontroller och mätningar, tar blodprover och vaccinerar. Med sin långa erfarenhet är Emma ett självklart val på Gotahälsan. Har stor erfarenhet från akutsjukvården och även det preventiva arbetet och är också HLR instruktör hos Gotahälsan.

Ida Ekström

Sjuksköterska Ida utför olika medicinska kontroller och mätningar, tar blodprover och vaccinerar. Med sin långa erfarenhet är Ida ett självklart val på Gotahälsan. Jobbar mycket med rehabilitering, hälsokontroller, vaccinationer och friskvård.

Övriga samarbetspartners 

Helena Hamlin
Specialistsjuksköterska inom psykiatri. Utför handledningar åt chefer och/eller personal. Stor erfarenhet inom området.

Anita Lindén 
Anita är person- och organisationsutvecklare och arbetare med utbildningar inom BAM och SAM (Bättrearbetsmiljö och Systematiskarbetsmiljö).

Håkan Wetterö

Håkan har lång erfarenhet av konflikter och kränkande särbehandling. Antar sig uppdrag som arbetsgivare behöver stöd i. Har dokumenterad effekt i de metoder som används. Stort antal kunder som önskar Håkans erfarenhet och kunskap.

Smålands rygg- och idrottsklinik

Har stor och lång erfarenhet inom området. Smålands rygg- och idrottsklinik har sedan 1994 behandlat patienter och idrottare med både förebyggande arbete och hjälpande behandlingar. Vi har kompetens inom naprapati, sjukgymnastik och muskeloskeletal ultraljudsdiagnostik. Nässjö, Eksjö och Vetlanda.

Fler samarbetspartners

Därtill har vi avtal med och anlitar några olika specialistläkare för speciella uppdrag (huvudsakligen arbets-EKG), Hjärtspecialisterna i Linköping, Hjärthälsan i Linköping samt Swedoc i Nässjö. Självklart har våra läkare möjlighet att slussa vidare inom den offentliga vården och med den gedigna bakgrund som de har inom landstinget och sitt stora kontaktnät har de utmärkta möjligheter att finna rätt väg för snabbast möjliga vård. E.R.I.K som arbetar med ergonomi och sjukgymnastik finns med i vår arsenal av kompetenser.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies