Utbildning

Medicinska kontroller i arbetslivet

 • Arbete som medför exponering för vibrationer
 • Handintensivt arbete
 • Nattarbete
 • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • Fibrosframkallande damm, till exempel asbest och kvarts
 • Bly
 • Kadmium
 • Kvicksilver
 • Arbetsuppgifter som innebär extrem fysisk påfrestning: klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning och dykeriarbete.

Innehåll

 • Grundläggande kunskaper om riskerna
 • Hälsorisker
 • Lagar och regler vid de medicinska kontrollerna
 • Genomgång av säkerhetsdatablad
 • Skyddsåtgärder och ev. personlig skyddsutrustning

Syfte

Lagstadgad utbildning som krävs vid arbete med allergiframkallande ämnen, fibrosframkallande ämnen, bly, vibration, arbete på hög höjd, nattarbete mm. Utbildningen går igenom de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.