Utbildning

Arbetsmiljöutbildning

Område

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Målgrupp

Medarbetare och chefer

En god arbetsmiljö är inget som bara händer, det är resultatet av ett engagerat och systematiskt arbete. Du får lära dig vilka lagar och föreskrifter som styr arbetsmiljöarbetet och vad som förväntas av både dig och din arbetsgivare gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen är framtagen tillsammans med Gotahälsans arbetsmiljöingenjörer.

Innehåll

  • Vad är arbetsmiljö?
  • Vad styr arbetsmiljön?
  • Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet?
  • Undersöka arbetsmiljön
  • Riskbedöma arbetsmiljön
  • Frågor och svar

Syfte

Målet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskaper om arbetsmiljö.

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.