Om oss

Gotahälsan är en privat företagshälsovård med ett stort utbud och hög kompetens.

Om oss

Gotahälsan bildades år 2004. Vi är lokalt förankrade och månar om att ha personliga relationer med våra kunder.

Vi arbetar för att upprätthålla en god balans i arbetslivet samt för en god fysisk arbetsmiljö både för oss själva och för våra kunder. Som experter på arbetsmiljö inser vi att ett hållbart arbetsliv gynnar både den enskilde medarbetaren och chefer samt ökar effektiviteten i organisationen. Genom att vi tar hand om varandra ökar trivsel och arbetstillfredsställelse, det innebär att vi har lätt att rekrytera och behålla personal, samt att våra kunder får en bättre service, Vårt mål är att förebygga ohälsa och främja hälsa, samt hjälpa till att skapa goda och säkra arbetsplatser. Vi kan utföra uppdrag ute hos kunden och deras olika arbetsplatser.

Vår organisation

Här på Gotahälsan har alla medarbetare stort inflytande inom sina respektive områden, vilket bidrar till ett starkt engagemang med stor flexibilitet och ger snabba beslutsvägar. Vi har tillgång till alla professioner som krävs för att kunna leverera en fullgod företagshälsovård. Följande professioner som är tillgängliga för våra kunder är: specialistläkare, specialistsjuksköterska, undersköterska, ergonom, fysioterapeut, socionom, psykolog, KBT-terapeut, beteendevetare, arbetsmiljöingenjör, HLR-instruktör, massör och kiropraktor. Många av våra medarbetare har dessutom extra specialistutbildningar/kompetenser.

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.