Utbildning

Vuxen-HLR (och första hjälpen) och Barn-HLR (och första hjälpen) / Instruktörsutbildning i vuxen och barn-HLR

Utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning

Gotahälsans utbildningsmål är att alla som går utbildningen ska kunna HLR, använda en hjärtstartare, åtgärda ett luftvägsstopp samt ge första hjälpen vid livshotande sjukdoms- och olycksfall. Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärtlungräddning i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och Civilförsvarsförbundet, kursen tar ca 4 timmar. Om utbildningen Det övergripande målet med detta utbildningsprogram i första hjälpen är att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande. Första hjälpen-utbildningen är 4 timmar lång och baseras på internationella riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021, (erc.edu). Den vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige. Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt. 

Innehåll

Hjärt-lungräddning

 • Varför hjärt-lungräddning?
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp luftvägsstopp
 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp Hjärtstartare
 • Information
 • Demonstration
 • Apparatgenomgång
 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt 

Första Hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
 • L - Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge), A - Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp), B - Blödning (Stoppa blödningar), C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Hur förbandsutrustningen fungerar
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge Skador
 • Brännskador, Akuta sjukdomar (tex. Diabetes, hjärtsjukdom, epilepsi, allergi, stroke), Kläm- och krosskador, Fallskador samt nack- och ryggskador
 • Kem- och frätskador, Ögonskador

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.