Läkarintyg

Läkarintyg adoption

Socialtjänsten och utländska myndigheter kan begära in ett intyg om sökandens hälsotillstånd, vilket vi utfärdar.

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.