Utbildning

Ergonomi

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi är läran om hur olika fysiska belastningar i arbetet påverkar medarbetaren och om samspelet mellan människa, teknik och organisation. Enligt arbetsmiljöföreskriften belastningsergonomi AFS 2012:02 ska den anställde ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar och kunskap för att se tidiga signaler på överbelastning, samt kunna medverka till gynnsamma arbetsrörelser. Mer kunskap minskar belastningsskador. 

Innehåll

  • Genomgång av led- och muskelkunskap
  • Arbetsplatsens arbetsställningar, arbetsrörelser, lyft, ensidigt upprepat arbete och skjuta/dra-arbete.
  • Liten inventering av aktuella ergonomiska risker och hur dessa hanteras
  • Stresskunskap – stress som försvårande faktor vid fysiska belastningar
  • Livsstilens betydelse för att klara fysiskt arbete 

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.