Utbildning

Konflikthantering

Hur vet man att det finns en konflikt mellan medarbetare på en avdelning? Hur kan du som chef och ledare påverka arbetsmiljön för att proaktivt motverka konflikter? Hur agerar du bäst om en konflikt eskalerar på din arbetsplats?

Gotahälsans utbildning i konflikthantering på arbetsplatsen ger dig som chef och ledare grundläggande kunskaper om konflikthantering och stärker dig i hur du kan identifiera och hantera konflikter i din organisation. 

Innehåll

  • Du får lära dig hur du identifierar konflikter, vad konflikter egentligen är, hur du bäst kan förebygga dem samt hantera dem när de redan uppstått. 

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.