Utbildning

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Utbildningens innehåll bygger på arbetsmiljöverkets föreskrift om OSA med fokus på områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Utbildningen har ett förebyggande förhållningssätt och berör också hur varje individ kan påverka både den gemensamma arbetsmiljön och sitt eget välmående.

Innehåll

  • Inledning – vad är OSA?
  • Vad säger lagen?
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstider
  • Kränkande särbehandling
  • Livsstil
  • Din roll som chef 

Syfte

Efter genomförd utbildning ska deltagaren veta vad en organisatorisk och social arbetsmiljö är och vilka krav som ställs på arbetsgivaren att förebygga och agera för att arbetet inte leder till ohälsa. Veta hur man ska agera och gå vidare om ohälsa uppstår på grund av hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.