Utbildning

Skadligt bruk på arbetsplatsen

Utbildningen ökar förståelsen för hur alkohol och andra skadliga bruk påverkar arbetsmiljön. Den redogör för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och chefens roll i såväl det förebyggande arbetet som vid hantering av faktiska rehabiliteringsärenden.

Innehåll

  • Inledning – Vad vet du om skadligt bruk? Var går egentligen gränserna? Vad har skadligt bruk med arbetslivet att göra?
  • Olika typer av skadligt bruk
  • En arbetsmiljöfråga
  • Varningssignaler
  • Förebyggande arbete
  • Agera vid misstanke
  • Rehabilitering kring skadligt bruk

Syfte

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska agera vid alkoholproblem på arbetsplatsen. Det kan också kännas jobbigt att hantera. Målet med utbildningen är att ändra på det. Efter genomförd utbildning ska chefen känna sig tryggare i vad som gäller och vad som förväntas.

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.