Utbildning

Tobaksavvänjning

Beskrivning

Gotahälsans koncept för nikotinavvänjning har visat sig mycket framgångsrikt och bygger på evidensbaserad kognitv beteendeterapi (KBT) förstärkt via mätbara fysiska och medicinska förbättringar. Speciellt vid rökstopp är tydliga mätvärden och gruppdynamik till stor hjälp. Vid snusning kan det vara svårare att nå resultat och där är oftare enskilda terapier att föredra. Både nikotinavvänjning i grupp och enskilt bygger på att vi börjar med att ta ett fysiskt status följt av terapeutiska samtal som ger verktyg för att både fokusera på andra värden i livet liksom för att hantera svårigheter och bakslag i samband med nikotinstoppet. 

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.