Utbildning

Hot och våld

Förebygg hot och våld

På många arbetsplatser i Sverige idag förekommer trakasserier, hot och våld. I denna utbildning får du lära dig att bemöta och hantera dessa situationer och skapa rutiner som fungerar i vardagen.

Innehåll

  • Bemöta starka känslor
  • Hantera hotfulla situationer
  • Konflikthantering, stress och mental förberedelse

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.