Företag

Gotahälsan – vi erbjuder personliga lösningar som passar ditt företag och dina anställda.

För företag

Anpassad och flexibel företagshälsovård

Gotahälsan är lokalt förankrade och godkända av Försäkringskassan att anordna företagshälsovård. Vi är ditt företags expertresurs inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdena. Hos oss får du hjälp med arbetsmiljöansvar, såväl lagstadgat som policystyrt, och vi kan som rådgivande part medverka vid strategiska beslut inom dessa områden. Vi kan som konsult delta vid införandet av företagets arbetsmiljö- och rehabiliteringspolicys.

Stor erfarenhet och kompetens

Med flerårig erfarenhet som anordnare av företagshälsovård, både mot offentlig och privat sektor, har vi stor kunskap om samspelet mellan hälsa och produktivitet. Vi är väl rustade att hjälpa till att skapa rutiner och effektiva arbetsprocesser för att undvika ohälsa. Vårt team består av arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare och KBT-terapeuter, ergonomer och fysioterapeuter, företagsläkare, psykologer och sjuksköterskor, samt med tillgång till kiropraktor och massör.

Vaccinationer!

Behöver du råd om vilka vaccinationer du behöver eller vill ha mer information, vänligen kontakta oss.