Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinska kontroller - Sanktionsavgifter 

När tjänstbarhetsintyg saknas eller biologiska exponeringskontroller inte utförts eller biologiska gränsvärden överskridits


Medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet och kan vara läkarundersökning, hälsoundersökning, provtagning för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

Sanktionsavgift när tjänstbarhetsintyg saknas 

Om arbetsgivaren sysselsätter en eller flera arbetstagare i arbete eller med arbetsuppgifter som kräver tjänstbarhetsintyg, och inte kan visa upp ett tjänstbarhetsintyg för var och en av dessa arbetstagare som

  1. Identifierar arbetstagaren
  2. Anger för vilket arbete eller vilka arbetsuppgifter tjänstbarhetsintyget gäller
  3. Har ett sista giltighetsdatum som inte har passerats
  4. Innehåller intygande om att utfärdande läkare har den behörighet som krävs för att utfärda tjänstbarhetsintyg och att undersökningen har genomförts i enlighet med dessa föreskrifter, ska arbetsgivaren betala en sanktionsavgift. 

Den lägsta sanktionsavgiften är 15 000 kronor och den högsta är 150 000 kronor. För arbetsgivare som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har under 500 sysselsatta beräknas avgiften enligt följande:

  • Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta - 1) x 271 kronor. 
  • Summan ska avrundas nedåt till närmaste hundratal. 
Sanktionsavgift när biologiska exponeringskontroller inte utförts eller då biologiska gränsvärden överskridits 

Om arbetsgivaren sysselsätter en eller flera arbetstagare i arbete där exponering för bly, kadmium eller kvicksilver förekommer och

  1. Den biologiska exponeringskontrollen visar att halten i blod för bly, kadmium eller kvicksilver har överskridits enligt dessa föreskrifter eller
  2. Biologiska exponeringskontroller inte är utförda, ska arbetsgivaren betala en sanktionsavgift. 

Den lägsta sanktionsavgiften är 15 000 kronor och den högsta är 150 000 kronor. För arbetsgivare som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har under 500 sysselsatta beräknas avgiften enligt följande:

  • Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta - 1) x 271 kronor. 
  • Summan ska avrundas nedåt till närmaste hundratal. 

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies