Ergonomirond


Beskrivning

Medverka som rådgivare och expert vid arbetsmiljöronder inriktade på ergonomiska förhållanden. Bedömningen omfattar bl. a arbetsplatsens utformning, utrustning, hjälpmedel, arbetsställningar, arbetsteknik, fysisk och psykisk belastning. Även andra arbetsmiljöfaktorer som påverkar den enskilde ingår i bedömningen, t ex buller, ljus- och klimatförhållanden. Som grund för bedömningarna ligger Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Omfattning
  • Beroende på ärendets art
Målgrupp
  • Arbetsmiljöansvariga på företaget
  • Produktionsledare på företaget
Syfte
  • Att förebygga arbetsrelaterade skador i muskler och leder genom att identifiera och utvärdera ergonomiska arbetsmiljörisker samt ge effektiva åtgärdsförslag
Rapport
  • Muntlig och skriftlig rapport till beställaren

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies