Ergonomirådgivning


Beskrivning

Undersökning av muskler och leder för att identifiera besvär i rörelse- och stödjeorganen utifrån arbetsuppgifter och belastning. Allmänna instruktioner och träningsråd för förbättrad fysisk uthållighet samt instruktion och träning av arbetsställningar, arbetsrörelser och bär- och lyftteknik. 

Rekommenderas för medarbetare vid återgång i arbete efter funktionsnedsättning, vid omplacering, nyanställning eller när problem påpekas.

Omfattning
 • Muskelundersökning
 • Ledundersökning
 • Nervundersökning
 • Provokationstest
 • Träningsråd utan träningsredskap
 • Träningsråd med träningsredskap
 • Instruktion och träning av arbetsställningar
 • Instruktion och träning av arbetsrörelser
 • Instruktion och träning av bär- och lyftteknik

Tillägg
 • Konditionstest

Målgrupp
 • Vid återgång i arbete efter funktionsnedsättning
 • Vid omplacering
 • Vid nyanställning
 • När problem påpekas

Syfte
 • Ge upplysning och rådgivning kring rörelseapparatens funktion
 • Förebygga/identifiera besvär i rörelseapparaten och ta fram åtgärdsförslag
 • Minska risken för arbetsrelaterade fysiska besvär
 • Lär in en för individen ergonomiskt lämplig arbetsteknik
 • Minska risken för nedsatt arbetsförmåga

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies