Organisationsutveckling


Är er verksamhet organiserad så att den stöder företagets, chefens och medarbetarnas möjlighet att förverkliga uppsatta måla och uppnå företagets vision.

Är visionen och målen kända? Vilka värderingar och normer styr verksamheten?

Organisationsöversyn

Vi kan hjälpa till med en organisationsöversyn för att beskriva nuläget och identifiera eventuella brister, interna relationer och utmaningar. Tillsammans kan vi sätta upp en arbetsplan och mål inför framtiden. Vi tittar bla på grupprocessen och var gruppen och individerna befinner sig. Vill jag vara med? Får jag vara med? Vem bestämmer? Den formella eller informella ledaren?  

Alla människors har ett grundbeteende som rör relationer och mål. Har ni rätt mix? Olikheter ger dynamik i gruppen och driver den framåt. Vilka normer styr gruppen? Fungerar gruppen som ett team? Vi kan visa att en grupp som arbetar som ett team når bättre resultat än andra, där normer är kända liksom ledningsstrukturen och vilka egenskaper egenskaper som för gruppen framåt.

Chefs- och ledarskapsutveckling

För att du ska kunna fungera som chef och ledare krävs goda kunskaper om dig själv och att du har verktyg för att utföra uppdraget. Det är du själv och din förmåga att leda som ger resultat. Vi hjälper till med chefs- och ledarutveckling, i grupp eller individuellt, genom stöd, handledning och möjlighet till individuell reflektion runt den egna verksamheten i vardagen, det egna chefsuppdraget och ledarskapets verktyg.

Arbetsklimat

Hur är arbetsklimatet i organisationen? Behövs förändringar? Genomen en klimatmätning kan många frågor belysas och vi kan hjälpa till att skapa en handlingsplan för hur arbetssättet skall förbättras för att öka trivseln och effektiviteten i företaget.

Projekt

För att driva eller delta i ett projekt krävs kunskap inom tre olika områden. Dessa huvudområden är projektstruktur, rollfördelning projektledare/deltagare och kunskap kring att medverka i en förändringsprocess. Vi hjälper dig att få denna kunskap.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies