Gotahälsan

Vi som arbetar på Gotahälsan och de trettiotalet samarbetspartners har nedan olika professioner: 

Vi bedriver företagshälsovård, privathälsovård och vaccinationsmottagningar med utgångspunkt från Mjölby, Aneby, Askersund, Eksjö, Linköping, Motala, Tranås, Nässjö och Vetlanda. Vårt team består av arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer, KBT-terapeut, massör, kiropraktor, psykolog, fysioterapeuter, specialistläkare och specialistsjuksköterskor. Vi har samarbete med andra lokala hälso- och sjukvårdsaktörer. 

Marknad

Vi har ca 900 företagskunder och flertalet kommuner som Askersund, Motala, Vetlanda, Vadstena, Ödeshög, Ydre, Boxholm, Nässjö, Aneby och Eksjö med omkring 50 000 årsanställda. Våra kunder är fåmansföretag, mellanstora företag, stora företag och mindre-mellanstora kommuner. Vi är duktiga på att möta våra kunders varierande behov. Inom det privata näringslivet har vi olika typer av kunder: industriföretag, livsmedelsindustri, byggföretag, handelsföretag och tjänsteföretag

Ägare

Gotahälsan ägs av Kristian Nylander

Ledning

Vår ledning består av VD Kristian Nylander och biträdande verksamhetschef Sofia Carlsson. Huvudkontoret ligger i Mjölby.

Affärsidé

Gotahälsan skall bedriva verksamhet som ökar eller bibehåller det fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala välbefinnandet hos våra kunder och företag

Vi vet att detta sker genom

 • Att långsiktigt förbli en stark, stabil och konkurrenskraftig aktör inom företagsvården.  
 • Att vår tillväxt sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart
Mål

Gotahälsans mål är en stärkt position inom företagshälsovårdsbranchen baserat på ett tydligt kundfokus genom att våra medarbetare är engagerade, nytänkande, kompetenta och professionella.

Med tydligt kundfokus menar vi

 • Att vi bemöter kunder med respekt & vänlighet
 • Att vi är lättillgängliga
 • Att vi snabbt ger återkoppling
 • Att vi håller överenskomna tider

Vision
 • Att vara en drivande aktör inom företagshälsovårdsbranchen

Värdegrunder
 • Respekt 
 • Samverkan 
 • Flexibilitet 
 • Öppenhet

Med respekt menar vi
Att vi vill förstå och sätta oss in i olika människors och gruppers sätt att agera och resonera, vilket är en förutsättning för ett respektfullt möte och dialog. Vår syn på respekt grundar sig i alla människors lika värde.

Med samverkan menar vi
Att vi med våra olika kompetenser och kunnande vill öka kompetensen inom företaget och utveckla våra tjänster för att våra kunder och andra intressenter ska får vad de önskar.

Med flexibilitet menar vi
Att vi möter kundernas behov enligt kundens önskan/ villkor. 

Med öppenhet menar vi
Att alla åsikter respekteras så att vi kan, får och ska dela med oss av vår kunskap, våra åsikter och känslor till varandra

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies