Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinska kontroller


Gotahälsan kan hjälpa Ditt företag med de medicinska kontroller

Den 1 november 2019 upphörde föreskrifterna från 2005 om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) och ersattes av nya och omarbetade föreskrifter (2019:3). Föreskrifterna innehåller regler om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller, hur och när kontrollerna ska ske eller bör anordnas, hur resultaten hanteras med mera. De nya föreskrifterna innebär bland annat att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete och vid kvicksilverexponering.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Samverkan med de anställda är nödvändig och de anställda har också ett ansvar för att målet om en bra arbetsmiljö med friska medarbetare skall uppnås. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01, förklarar hur arbetsgivaren skall uppfylla sitt ansvar. Andra föreskrifter kompletterar arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Expertkunskap utifrån är ofta nödvändig för att bedöma de fysiska och psykiska risker som kan finnas och för att föreslå åtgärder. När hjälp anlitas externt, exempelvis från företagshälsovården, skall den få information om vad som kan påverka arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Om arbetsgivaren vid riskbedömningen, som enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete skall göras, finner något som kan orsaka ohälsa, skall förebyggande åtgärder vidtas. Kvarstår risken, kan arbetsgivaren ibland behöva erbjuda arbetstagarna en särskild medicinsk kontroll. 

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies