Översikt över obligatoriska medicinska kontroller


Arbete med

Armerad esterplast

Läkarundersökning
 • Före anställning 
 • Vid besvär 
 • Vart 6 år
Undersökning
 • Spirometri
Förbud mot tjänstgöring om ej godkänd
 • Nej


Arbete med

Bly och kadmium

Läkarundersökning
 • Före anställning
 • Vart 3 år
Undersökning
 • Bly i blod
 • Kadmium i blod
Förbud mot tjänstgöring om ej godkänd
 • Ja


Arbete med

Fibrosframkallande damm

Läkarundersökning
 • Före anställning
 • Vart 3 år
Undersökning
 • Spirometri
 • Lungröntgen
Förbud mot tjänstgöring om ej godkänd
 • Ja


Arbete med

Härdplaster

Läkarundersökning
 • Före anställning
 • Vid besvär
Undersökning
 • Spirometri
Förbud mot tjänstgöring om ej godkänd
 • Nej


Arbete med

Härdplaster med krav på tjänstbarhetsbedömning

Läkarundersökning
 • Före anställning
 • Efter 3-6 månader
 • Vart 2 år
 • Vid besvär
Undersökning
 • Spirometri
Förbud mot tjänstgöring om ej godkänd
 • Ja


Arbete med

Mast- och stolparbete

Läkarundersökning
 • Före anställning
 • Varje år
 • Vid besvär
Undersökning
 • Arbets-EKG
 • Före anställning
 • Vart 5:e år (<40 år)
 • Vart annat år (40-50 år)
 • Varje år (>50 år)
Förbud mot tjänstgöring om ej godkänd
 • Ja


Arbete med

Rök och kemdyk

Läkarundersökning
 • Före anställning
 • Varje år
Undersökning
 • Arbets-EKG
 • Före anställning
 • Vart 5:e år (<40 år)
 • Vart annat år (40-50 år)
 • Varje år (>50 år)
Förbud mot tjänstgöring om ej godkänd
 • Ja


Arbete med
 • Vibrationer
Läkarundersökning
 • Före anställning
 • Vart 3 år
 • Vid besvär
Undersökning
 • Rekommenderas om läkare finner skador
Förbud mot tjänstgöring om ej godkänd
 • Nej


Arbete med
 • Nattarbete
Läkarundersökning
 • Före anställning
 • Vart 6 år (<50 år)
 • Vart 3 år (>50 år)
Undersökning
 • Avgörs av undersökande läkare
Förbud mot tjänstgöring om ej godkänd
 • Nej

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies