Hjärtstartarna "Zoll AED Plus" och "Lifepak CR 2" 


Hjärtstopp kan drabba människor i alla åldersgrupper, men risken stiger med åldern. Ofta inträffar hjärtstoppet plötsligt och oväntat.

Varje timme drabbas någon i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Snabb och korrekt insats inom de första minuterna är helt avgörande. Chansen att överleva minskar med 10 % för varje minut som går, utan att hjälp ges till den drabbade. Hjärt-lungräddning är den viktigaste initiala hjälpen, men det är bara en hjärtstartare som kan återstarta ett hjärta som stannat. Hjärt-lungräddning upprätthåller bara liv.

Förhoppningsvis behöver inte du vara med om att någon i omgivningen får ett plötsligt hjärtstopp. Men om det sker kan en hjärtstartare mycket väl vara skillnaden mellan liv och död. 

Vi erbjuder möjlighet att köpa eller hyra hjärtstartaren Zoll AED Plus.

ZOLL AED Plus är den enda hjärtstartaren med inbyggd REAL CPR Help, som mäter och registrerar hur du utför bröstkompressionerna, och som samtidigt ger dig återkoppling i realtid så att du kan ge optimal behandling. Du vägleds med hjälp av röstinstruktioner, bilder, textmeddelanden så att du kan hjälpa den drabbade på ett effektivt och säkert sätt.

Vi erbjuder möjlighet att köpa eller hyra hjärtstartaren Lifepak CR 2.

CR2 – nästa generations hjärtstartare. Uppkopplad, spårbar och beredskaps- larmande. Hjärtstartare är som effektivast om de finns nära till hands och fungerar. Nya Lifepak CR2 kan anslutas till ett mobilnät eller Wi-Fi och varnar dig automatiskt via e-post om allt som skulle kunna påverka enhetens/enheternas beredskap. Allt och alla som är involverade blir anslutna med programhanteraren LIFELINKcentral AED, vilket minimerar onödiga fördröjningar i samband med ett plötsligt hjärtstopp. Enkel att använda Enkel och tydlig grafik så att även lekmän lätt kan använda hjärtstartaren.

Kristian Nylander 

Kristian är ambulanssjuksköterska och har mer än 20 års erfarenhet av HLR-utbildningar och hjärtstartare. Kristian är även huvudinstruktör inom HLR (både vuxen och barn) vilket betyder att vi kan utbilda dina egna HLR-instruktörer.


Gotahälsan är medlemmar i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige (BFHS) och följer dess råd och riktlinjer.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies