Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hälsokontroller - varje satsad krona kan ge upp till femton kronor tillbaka!


Man vet att många medarbetare saknar tillräckliga fysiska resurser för att klara vanliga fysiska arbeten inom hälso- & sjukvården, industrin och tjänstesektorn

Vissa studier pekar på att endast var fjärde medarbetare har rätt fysiska förutsättningar för sitt arbete. Detta leder till ett stort ohälsotal med kostsam sjukfrånvaro. Genom strukturerad intevention kan frisktalet och medarbetarnas kondition och välbefinnande närmast fördubblas, från ca 35 till 65 %.

Detta kan nås genom

  • Nulägesanalys - hälsostatus inklusive konditionstest
  • Hälsobudget - vilket hälsoläge önskar ledningen
  • Intervention - aktiviteter för ökad hälsa
  • Uppföljning - förnyad mätning

Nulägeanalysen ger ett företagsekonomiskt och hälsopedagogiskt beslutsunderlag i syfte att kunna välja rätt typer av åtgärder till lägsta möjliga kostnad (hälsobudget). Interventionen är den fas där man under 1,5 till 2,5 år genomför strukturerade aktiviteter riktade till hela personalgruppen. Genom uppföljning utvärderas satsningen.

Genom nulägesanalysen/ hälsostatus mäts faktorer som har betydelse för bevarad och förbättrad hälsa som:

  • Fysisk aktivitet
  • Tobaksvanor
  • Alkoholvanor
  • Kostvanor
  • Tid för vila & återhämtning
  • Sömnvanor

Med hjälp av hälsostatus vägs medicinska, arbetsfysiologiska och psykologiska hälsofaktorer samman och på så sätt bedöms hälsan som helhet.

Varje medarbetare som ändrar sin livsstil till det bättre (ökat välbefinnande - mera motion - bättre kost - ingen rökning) är värd ca 100.000 kr i färre sjukdagar och ytterligare ca 400.000 i termer av ökad arbetskapacitet under den kommande fyraårsperioden. 

Ny systematisk genomgång av forskningsläget avseende hälsokontroller genomförda av professor Irene Jensen vid Karolinska institutet visar tydligt positiva effekter på både hälsotillståndet och stressnivån. Förutsatt att hälsokontrollen följs upp. 

Hälsoundersökningen ger personen en bild av vad som behöver förändras för att öka hälsan men eftersom förändring av vanor och beteenden inte är enkla att göra på egen hand, krävs stöd och uppföljning. Det har visat sig att de uppföljande insatserna bör pågå under längre tid, minst 3 till 6 månader. 

Rätt utförda hälsokontroller med uppföljning påverkar såväl sjukfrånvaro som sjuknärvaro och ger ett minskat produktionsbortfall. 

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies