Hälso- & friskvård


Människan är byggd för rörelse. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar hjärta, blodkärl, skelettmuskulatur, immunsystem, hjärna samt andra organ och bidrar därmed till ökad livskvalitet.

Att människan är byggd för rörelse och att fysisk aktivitet är viktigt för hälsa och välmående är alltmer klarlagt i ett stort antal välkontrollerade studier. Regelbunden fysisk aktivitet över veckor och månader påverkar hjärta, blodkärl, skelettmuskulatur, immunsystem, hjärna och andra organ. På olika sätt bidrar detta till förbättrad livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet. Regelbundet fysiskt aktiva personer har en lägre risk för exempelvis diabetes typ 2, övervikt/ fetma, hjärt–kärlsjukdom, demens, vissa cancerformer och förtida död oavsett orsak. Intressant är att ett enstaka pass med fysisk aktivitet kan ha mätbara effekter på blodtryck och blodsockerkontroll. Fysisk aktivitet är indicerad vid behandling av många sjukdomar. Behandlingen med fysisk aktivitet kan vara ett förstahandsalternativ, ett förstahandsalternativ tillsammans med andra livsstilsförändringar eller ett komplement till en farmakologisk behandling. Man har sett att fysisk aktivitet minskar depressiva symtom i likartad grad som antidepressiva läkemedel eller KBT, liksom att aerob fysisk aktivitet och isometrisk träning sänker blodtrycket samt att fysisk aktivitet vid övervikt och fetma leder till signifikant viktnedgång och riskminskning för hjärt–kärlsjukdom.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies