Stress och stresshantering


Beskrivning

Stress är en påfrestning och ett tillstånd som uppkommer när individen blir utsatt för prövningar av olika slag som medför svårigheter att hantera. Prövningar som kan relateras både till arbete och privatliv. Oavsett orsak innebär det en påfrestning och stressreaktion på personens inre. Långvarig stress kan rubba kroppens naturliga balans mellan vila och aktivitet och kan sluta med sjukskrivning om man inte förstår kroppens signaler.

Omfattning
 • Vad är stress
 • Vad händer fysiologiskt och mentalt
 • Skillnad på positiv och negativ stress
 • Konsekvenser av stress på kort och lång sikt
 • Hur kan man upptäcka ohälsosam stress hos sig själv och hos andra
 • Hur kan man förebygga och hantera stress
 • Tips och råd för återhämtning, balans och hälsa

Innehållet baseras dels på aktuell forskning kring stress och hälsofrämjande livsstil/ livs vanor och dels på innehåll från Gotahälsans behandling och stöd för stressrelaterad ohälsa.

Målgrupp
 • Medarbetare
Syfte
 • Minska stressrelaterad ohälsa
 • Öka förutsättningarna för hälsa och arbetsnärvaro
Tidsåtgång
 • Två timmar med kort paus inlagd
Genomförande

Föreläsningen genomförs av beteendevetare och sjuksköterska. Utbildningen innehåller, utöver kunskapsdelen, viss praktisk träning i avslappning samt utrymme för diskussion.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies