Utbildning - kränkande särbehandling, mobbing och sexuella trakasserier 


Beskrivning

Vi erbjuder utbildning om kränkande särbehandling, mobbing och sexuella trakasserier. I utbildningen definieras vad kränkande särbehandling, mobbing och sexuella trakasserier är. Orsaker till och konsekvenser för individen eller arbetsgruppen. I kursen tas också upp hur man förebygger samt stoppar kränkande särbehandling, mobbing och sexuella trakasserier.

Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem. Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa. Handlingarna kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Mobbing

Mobbing innefattar allt det våld eller hot om våld som utövas i privatlivet, arbetslivet eller skolan, ofta av en eller flera i grupp, där de riktar aggression mot en eller flera individer. I sin mildaste form tar sig mobbing uttryck i att individen/ individerna bemöts på ett sådant sätt att de känner sig ovälkomna eller utstötta. I sina allvarligaste former kan mobbing involvera ett eller flera av det som juridiskt benämns misshandel, olaga hot, förolämpning, förtal, övergrepp i rättssak, stöld, skadegörelse, olaga frihetsberövande, ofredande och sexuellt ofredande. 

Sexuella trakasserier

Med sexuella trakasserier avses handlingar av sexuell natur som upplevs kränkande av den eller de som utsätts för dem och som kränker den utsattes värdighet och/ eller personliga integritet. Ett exempel på sexuella trakasserier kan vara när en person blir utsatt för fysisk beröring, blickar eller kommentarer som personen ifråga själv upplever som kränkande.

Omfattning
 • Kränkande särbehandling tas upp ur tre perspektiv
  • Juridiska perspektivet
  • Arbetsmiljö perspektivet
  • Subjektiva hälsoperspektivet
 • Att aktivt och medvetet motarbeta kränkande särbehandling
 • Att hantera kränkande särbehandling
 • Kommunikation, svårigheter och möjligheter
Målgrupp
 • Chefer
 • Medarbetare
Syfte
 • Att förebygga och hantera kränkande särbehandling

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies