Utbildning - systematiskt arbetsmiljöarbete


Beskrivning

Arbetsgivaren skall ha system för arbetsmiljöpolicy, delegering av arbetsmiljöuppgifter, rutiner för riskbedömning, årlig handlingsplan för arbetsmiljön, tidsplan för planerade åtgärder mm. 

Observera! 

Arbetsgivare är skyldiga att ha ett system för arbetsmiljöarbetet. Finns mer än 10 anställda, skall arbetsmiljöpolicy och rutiner finns skriftligt dokumenterade. Arbetsgivarens skyldigheter finns reglerat i AFS  ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”

Omfattning
  • Omfattningen är beroende av ämne
Målgrupp
  • Arbetsmiljöansvariga
Syfte
  • Ge kunskap om de regler som gäller för planering och organisation av arbetsmiljöarbetet
  • Ge kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan omsättas i praktisk verklighet
  • Visa hur systematiskt arbetsmiljöarbete genom ett väl organiserat och planerat arbetsmiljöarbete kan bli ett aktivt och praktiskt redskap såväl för en bättre arbetsmiljö som för högre produktionskvalitet och ökad produktivitet
Tidsåtgång
  • Beroende av ämne
Utförare
  • Arbetsmiljöingenjör

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies