Utbildning - grundläggande arbetsmiljöutbildning


Beskrivning

Genomgång av grundläggande arbetsmiljöfrågor och aktuella lagar/regler inom arbetsmiljöområdet.

Omfattning

Arbetsmiljölagstiftning 

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Anställdas ansvar
 • Skyddsombudets roll/uppgift

Arbetstidslagen 

Övrigt som reglerar arbetsmiljön 

 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 • Ansvar, befogenheter och delegering
 • Riskidentifiering
 • Mål för arbetsmiljöarbetet och handlingsplaner
 • Revision enligt AFS systematiskt arbetsmiljöarbete

Fysisk arbetsmiljö 

 • Ergonomi 

Psykosocial arbetsmiljö 

 • Det goda arbetet
 • Arbetsmotivation
 • Förändringar
 • Stress/utbrändhet
 • Mobbing
Målgrupp
 • Chefer
 • Arbetsledare
 • Skyddsombud
Syfte
 • Att ge grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor
 • Att ge grundläggande kunskaper om aktuella lagar & regler inom arbetsmiljöområdet
Tidsåtgång
 • 4-5 halvdagar
Utförare
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Beteendevetare
 • Ergonom

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies