Arbete med allergiframkallande kemiska produkter


Beskrivning

Lagstadgad utbildning för alla leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter exv härdplastkomponenter. Utbildningskravet regleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling. Arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller utföra denna typ av arbete åläggs en saktionsavgift om 10 000 kr för varje person.

Omfattning
  • Grundläggande kunskaper om kemiska risker
  • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
  • Genomgång av moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
  • Genomgång av av vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
  • Genomgång av vilka skyddsåtgärder och vilken skyddsutrustning som är nödvändig
  • Genomgång av teknik för rengöring och sanering
Målgrupp

Alla som leder eller aktivt sysselsätts i arbeten med allergiframkallande kemiska produkter

Syfte
  • Att ge kunskap om härdplastkomponenter som arbetsmiljöproblem och hälsorisk
  • Att visa på säker hantering och hur man förhindrar negativa hälsoeffekter
  • Att uppfylla kraven på utbildning enligt lag
Utförare

Arbetsmiljöingenjör

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies