Alkohol ur ett hälsoperspektiv


Beskrivning

Utbildnigen belyser alkoholens hälsovådliga effekter. Utbildningen kan ges som enstaka föreläsning eller ingå i en föreläsningsserie om kost, motion, tobak och alkohol

Omfattning
  • Historik
  • Användningsområden
  • Konsumtion
  • Alkoholens väg genom kroppen
  • Alkoholens effekter på hälsan
  • Bruk - missbruk
  • Alkoholens ohälsoeffekter
Målgrupp
  • Medarbetare
Syfte
  • Öka kunskapen om alkoholens risker
Tidsåtgång
  • 45 - 60 minuter
Material

 Om arrangören önskar kan deltagare få åhörarkopior i samband med föreläsningen

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies