Skyddsrond


Beskrivning

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljön kan undersökas på flera sätt, ett är att regelbundet genomföra skyddsrond för att finna eventuella brister och därmed kunna åtgärda dessa. Det finns inget givet sätt att lägga upp en skyddsrond på men ett vanligt sätt är att arbetsgivare, skyddsombud och andra berörda arbetstagare startar med ett gemensamt möte följt av rundvandring på arbetsplatsen. Under skyddsronden görs anteckningar om risker, riskbedömning och handlingsplan med åtgärdsförslag. I handlingsplanen anges vad som ska förbättras, när det ska ske och vem som ansvarar för det. Genom att använda en checklista är risken mindre att man missar något område. 

Omfattning
 • Fysisk skyddsrond
 • Organisatorisk skyddsrond
 • Psykosocial skyddsrond
 • Riskbedömning
  • Hur stor är sannolikheten att risken skall inträffa (1-4)
  • Vilken blir konsekvensen om risken inträffar (1-4)
 • Handlingsplan
  • Vad skall förbättras
  • När skall det ske
  • Vem ansvarar för att förbättringarna utförs
Syfte
 • Upptäcka risker i arbetsmiljön
 • Upprätta handlings- och åtgärdsplan
Målgrupp
 • Samtliga företag

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies