Skydds-/ arbetsmiljökommitté


Bakgrund

På arbetsplatser med minst 50 anställda skall det enligt arbetsmiljölagen finnas en skyddskommitté/ arbetsmiljökommitté. Men det kan även finnas på mindre arbetsplatser om de anställda begär det. Skyddskommittén/ arbetsmiljökommittén består av representanter från både arbetsgivar­en och arbetstagarna.

Minst ett skyddsombud ska ingå. Kommittén bör träffas minst var tredje månad och delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följa arbetets genomförande. Skyddskommittén kan vara ett stöd och en hjälp för arbetsgivaren, men kan inte överta hens ansvar. Exempel på frågor som skyddskommittén kan ta upp är företagshälsovård, användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Gruppen ska också vara med och diskutera eventuella förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation.

Beskrivning

Medverkar som expert och rådgivare i arbetsmiljöfrågor vid sammanträden som ingår i det interna arbetsmiljöarbetet.

Omfattning
  • I den omfattningen företaget önskar
Målgrupp
  • Företag/ verksamheter med skydds-/ arbetsmiljökommitté
Syfte
  • Som expert och rådgivare delta i skyddskommitténs arbete

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies