Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rehabilitering - rehabiliteringsservice

Beskrivning

Som arbetsgivare har man ett omfattande ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning för sina anställda. Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring.

Rehabilitering är lönsam för alla, dvs. arbetstagare, arbetsgivare och samhälle. Ju tidigare rehabilitering påbörjas desto större blir vinsten. Rehabiliteringsbehov kan föreligga innan sjukfrånvaro har uppstått. Nedsatt arbetsförmåga kan förekomma långt innan detta yttrar sig i sjukfrånvaro. Att tidigt upptäcka tecken på nedsatt arbetsförmåga och redan på detta stadium sätta in åtgärder är det som är mest lönsamt.

Service

Från Företagshälsovården kan du få en heltäckande rehabiliteringsservice, dvs. från tidig upptäckt till avslutning av förekommande rehabiliteringsfall.

Exempel på tjänster som kan ingå

  • Tillsammans med personalansvarig och/eller arbetsledning upptäcka riskpersoner och föreslå åtgärder.
  • Genomföra rehabiliteringsutredning, arbetsplatsanalys, bedömning av funktionsnedsättning.
  • Ta fram förslag till arbetsplatsanpassning och hjälpmedel
  • Utföra hälsoprogram för att värdera livsstilens betydelse för rehabiliteringsbehovet och få ett utgångsläge som kan följa rehabiliteringsprocessen.
  • Rehabiliteringsgrupp. Undervisning, gruppdiskussioner och träning utifrån deltagarnas fysiska, psykiska och arbetstekniska behov.
  • Medicinsk utredning och behandling
  • Psykologbedömning
  • Ombesörja nödvändiga kontakter med Försäkringskassa och Arbetsförmedling etc.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala och Vetlanda
Copyright © 2016 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies