Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinska kontroller - till vem riktar sig föreskrifterna


Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att föreskrifterna följs förutom avseende läkarens skyldighet enligt nedan. Med arbetsgivare likställs i dessa föreskrifter den som gemensamt med annan, även familjemedlem, driver yrkesmässig verksamhet utan anställd.

Observera att den som ensam driver verksamhet utan anställd ska följa dessa föreskrifter om verksamheten omfattar arbete med
 • Allergiframkallande kemiska produkter (medicinsk kontroll) 
  • Epoxiplastkomponenter
  • Formaldehydhartser
  • Metakrylater
  • Akrylater
 • Allergiframkallande kemiska produkter (tjänstbarhetsintyg)
  • Isocyanater
  • Diisocyanater, 
  • Syraanhydrider, 
  • Etylcyanoakrylater
  • Metylcyanoakrylater
 • Fibrosframkallande damm (tjänstbarhetsintyg)
  • Asbest
  • Vissa syntetiska oorganiska fibre
  • Kvarts
 • Bly (tjänstbarhetsintyg)
 • Kadmium (tjänstbarhetsintyg)
 • Kvicksilver (tjänstbarhetsintyg)
Även den som sysselsätter inhyrd arbetskraft i sin verksamhet räknas som arbetsgivare för dessa arbetstagare vid tillämpningen av
 • Giltigt tjänstbarhetsintyg
 • Giltigt tjänstbarhetsintyg med biologisk exponeringskontroll (halt av bly, kadmium eller kvicksilver i blodet)
 • Sanktionsavgift när giltigt tjänstbarhetsintyg saknas
 • Sanktionsavgift när biologiska exponeringskontroller inte utförts eller då biologiska gränsvärden överskridits
Läkarens ansvar

Läkare ska till Arbetsmiljöverket anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och är av intresse från arbetsmiljösynpunkt. Av intresse är sjukdomar, symptom eller besvär

 1. Där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt
 2. Som har drabbat många personer i en viss typ av arbete – fler än förväntat i denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe
 3. Som ökar i frekvens över tid
 4. Där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena eller mutagena ämnen, och 
 5. som är tecken på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. 

Om en arbetstagare visar symptom som misstänks bero på exponering för carcinogener eller mutagena ämnen, får den läkare eller det organ som ansvarar för hälsoundersökningen av arbetstagaren, begära att andra arbetstagare, som har blivit utsatta för likartad exponering, får genomgå en hälsoundersökning.  

Om en arbetstagare har exponerats för carcinogener eller mutagena ämnen, kan den läkare eller det organ som ansvarar för hälsoundersökningen av arbetstagaren, indikera att hälsoundersökningar av arbetstagaren ska fortsätta så länge som det anses nödvändigt, även efter det att exponeringen har upphört.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies