Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Medicinska kontroller - definitioner


Biologisk exponeringskontroll

Direkt eller indirekt mätning av halten ett ämne i kroppen

Dykeriarbete

Arbete under vatten där arbetstagaren andas andningsgas, det vill säga gasblandning avsedd för dykning, under förhöjt tryck.

Försumbar exponering

Exponering där risken för ohälsa eller olycksfall är på samma nivå som om arbetstagaren inte utsätts för exponeringen.

Kemdykning

Arbete där arbetstagaren tränger in i ett område där luftföroreningar sprids okontrollerat, eller i ett område med syrebrist (oxygenbrist), för att rädda liv, bekämpa utflöde av kemikalier eller liknande, klädd i kemskyddsdräkt och med andningsapparat på

Kemisk produkt

Kemiskt ämne, eller blandning av kemiska ämnen, som har tillverkats eller utvunnits och vars funktion främst bestäms av dess kemiska sammansättning, eller utgör avfall som består av kemiska produkter.

Läkarundersökning

Del av den medicinska kontrollen 

  • som en läkare ansvarar för och själv utför i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659)
  • vid vilken patienten är fysiskt närvarande i rummet
  • som läkaren journalför enligt patientdatalagen
Medicinsk kontroll

En medicinsk undersökning av arbetstagare, som är inriktad på möjliga hälsoeffekter av en särskild faktor i arbetsmiljön. Den medicinska kontrollen är avsedd att vara till stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I den medicinska kontrollen kan ingå kroppsundersökningar, provtagningar, samtal och frågeformulär.

Respirabelt damm

Luftburna dammpartiklar som kan inandas och nå de perifera delarna av luftvägarna, där gasutbytet sker.

Rökdykning

Arbete där arbetstagaren tränger in i tät brandrök, för att rädda liv eller bekämpa brand eller liknande, klädd i brandskyddsdräkt och med andningsapparat på.

Tjänstbarhetsintyg

Ett intyg utfärdat av läkare med särskild kompetens enligt tillämplig bilaga, som medger att en arbetstagare utför en viss typ av arbete eller arbetsuppgifter, trots att det generellt sett finns en risk för att arbetet kan ge ohälsa.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies