Krisstöd och kontakt i krissituationer


Beskrivning

Kunskapsläget om krisstöd efter allvarliga händelser har utvecklats under senaste decenniet. Det finns nu internationella riktlinjer (guidelines) och samstämmighet (konsensus) som vilar på vetenskaplig grund om modernt krisstöd, för både primärt drabbade och för insatspersonal. Man vet att huvuddelen av alla som drabbas av allvarliga händelser kommer att återhämta sig utan kroniska besvär. Målet med stödinsatserna är att underlätta återhämtningen samt att identifiera de som behöver stöd över tid. Insatserna fokuseras på de unika behov som enskilda drabbade individer, familjer eller grupper har. Vid allvarlig händelse är grundprinciperna är att föra drabbade i säkerhet, lugna de med uttalade behov, förstärka tilliten till den egna och samhällets förmåga, underlätta socialt stöd samt förstärka känslan av hopp.

Ett praktiskt krisstödssystem som vilar på vetenskaplig grund är "STUBBE", som står för

 • Stöd
 • Uppföljning
 • Bedömning
 • Behandling
 • Stöd innebär primärt psykologisk första hjälpen i akutfasen
 • Uppföljning handlar om att utse kontaktpersoner och ta proaktiv kontakt med drabbade
 • Bedömning innebär screening och identifiering av de som har behov av mer stöd.
 • Behandling innebär att de som har behov av behandling ska ha tillgång till evidensbaserade traumafokuserade behandlingsmetoder

Vanliga reaktioner på svåra händelser är

 • Påträngande reaktioner
 • Undvikande reaktioner
 • Fysisk och psykiska reaktioner

Påträngande reaktioner är sådana där den traumatiska upplevelsen kommer tillbaka och gör sig påminda på olika sätt. De här reaktionerna kan innehålla plågsamma tankar eller minnesbilder av händelsen alternativt att man drömmer om händelsen. Påträngande reaktioner kan också bestå av uppskakande, känslomässiga eller fysiska reaktioner som uppträder när man påminns om upplevelsen. En del människor kan uppleva att de plötsligt är tillbaka i händelsen igen (kallas även för ''flash-backs").

Undvikande reaktioner är sätt som personer använder för att hålla sig borta från eller skydda sig mot påträngande reaktioner. Undvikandet inkluderar ansträngningar för att slippa prata, tänka eller ha känslor om den traumatiska händelsen och för att hålla sig undan från allt som påminner, till exempel platser eller personer som är kopplade till händelsen.

Fysisk och psykiska reaktioner utmärks av fysiologiska reaktioner i kroppen som om faran kvarstår. Dessa reaktioner kan vara sådana att man konstant är "på sin vakt" för faror, är lättskrämd och sprittig, lättirriterad eller av att man lätt får vredesutbrott, har svårt att somna eller får sömnen sönderhackad av lättväckthet eller har svårigheter att koncentrera sig eller hålla kvar uppmärksamheten på något.

Omfattning
 • Beroende på ärendets art och omfattning
Målgrupp
 • Medarbetare
 • Chefer
 • Ledningsansvariga
Syfte
 • Undvika eventuella negativa effekter hos medarbetare vid en krissituation
 • Stödja chefer och ledningsansvariga i sitt krisarbete

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies