Kartläggning av ventilationsförhållanden


Beskrivning

Kontroll av ventilationsanläggning utifrån arbetsmiljö. I en sådan undersökning kan ingå kontroll av koldioxidhalter, luftflöden, temperatur och fuktighet samt luftomsättning. Värdena som tas fram jämförs med riktvärden för god arbetsmiljö.

Omfattning
  • Beroende på ärendets art
Målgrupp
  • Arbetsmiljöansvariga på företaget
Syfte
  • Bedöma ventilationseffekt i relation till arbetsmiljökrav
  • Spåra problem som kan ge upphov till dåligt inomhusklimat
  • Ge underlag till förbättringar avseende ventilationsanläggning samt råd om underhåll
Rapport
  • Muntlig och skriftlig rapport till beställaren

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies