Sjöfolk - läkarintyg


Läkarundersökningen och intyget utförs i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter.
 • Vid undersökningen skall du kunna styrka din identitet, tag med ID-kort
 • Inför undersökningen skall du ha fyllt i och skrivit under hälsodeklarationen
Läkarundersökning

Fullständig undersökning - omfattning 

 • Genomgång av sjömannens hälsodeklaration
 • Allmän undersökning
 • Synundersökning
 • Hörselundersökning
 • Undersökning om eventuell förekomst av tuberkulos

Begränsad undersökning - omfattning 

 • Synundersökning
 • Hörselundersökning
Den fullständiga undersökningens innehåll och utförande
 • Undersökningen utgår från sjömannens skriftliga hälsodeklaration
 • Undersökningen inriktas på att bedöma ev. sjukdomar/funktionsnedsättningar som anges i hälsodeklarationen
 • Undersökningen inriktas på att upptäcka sjukdom/funktionsnedsättning som kan få betydelse för tjänstbarhet till sjöss
 • I en fullständig undersökning ingår syn- och hörselundersökning
 • Vid en fullständig undersökning ska förekomst av tuberkulos efterforskas
Den begränsade undersökningens innehåll och utförande
 • Undersökningen omfattar syn- och hörselundersökning
Bedömning av tjänstbarhet
 • Läkarundersökningen ska leda fram till en tjänstbarhetsbedömning
Vid den fullständig undersökning ska läkarens bedömning av sjömannens tjänstbarhet grundas på
 • Att sjömannen inte har någon sjukdom som kan medföra fara för hälsan eller säkerheten för övriga ombord
 • Att sjömannen inte har någon sjukdom, som kan förvärras av eller göra honom oduglig för tjänstgöring till sjöss
 • Att sjömannen uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga, som gäller för den avsedda tjänstgöringen
Vid en begränsad undersökning ska läkarens bedömning av sjömannens tjänstbarhet grundas på
 • Att den sjömannen uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som gäller för den avsedda tjänstgöringen

Beroende på sjömannens hälsotillstånd kan intyget om tjänstbarhet vid en fullständig undersökning begränsas till viss befattning och fart. Vid begränsning om fart används uttrycket begränsad fart, vilket avser trafik i Europafart norr om Brest.

Den sjöman som endast med hjälp av korrektionsglas uppnår föreskriven synskärpa, ska använda glasögon eller kontaktlinser i tjänsten. I sådana fall ska skyldighet att bära glasögon eller kontaktlinser i tjänsten skrivas in i läkarintyget. 

Hörselförmågan hos en sjöman, som första gången ska tillträda en befattning i grupp 1 eller 2 ovan, ska undersökas med tonaudiometer. För att hörselförmågan ska anses tillräcklig, ska den undersökte därvid uppfatta signaler på 

 • Frekvenserna 500, 1 000 och 2 000 hertz; vid en hörselnedsättning får tonmedelvärdet inte på något öra överstiga 25 decibel
 • Frekvenserna 3 000, 4 000 och 6 000 hertz; vid en hörselnedsättning får diskantmedelvärdet inte på något öra överstiga 30 decibel.

Om undersökande läkare inte anser sig kunna ta ställning till sjömannens tjänstbarhet, får han i enskilda fall rekommendera undersökning hos annan läkare inom visst verksamhetsområde. 

Om det, utöver läkarintyget, finns omständigheter vad gäller sjömannens hälsotillstånd som sjukvårdsansvariga ombord bör känna till, får läkaren lämna ett skriftligt meddelande till sjömannen, som denne kan lämna till befälhavaren. I samråd med den undersökte kan läkaren anteckna på läkarintyget att meddelandet finns, om dess innehåll har betydelse för tjänstbarhetsbedömningen.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies