Hälsoanalys


Beskrivning

Vid hälsoanalys används firstbeat teknologin, en unik digital modell som omvandlar hjärtslagsdata till personlig feedback. Modellen grundar sig på 20 års forskning och erfarenhet kring hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet. Firstbeats livsstilsanalys har genomförts på över 300 000 anställda runt omkring Europa och används av ett stort antal elitidrottare för att förbättra prestationsförmågan.

Hälsoanalysen ger en omfattande bild av individens hälsosituation under hela dygnet, på arbetet, på fritiden och under sömnen genom

 • att identifiera de aktiviteter som orsakar stress
 • att mäta återhämtningen
 • att mäta effekten av träning

Hälsoanalysen hjälper individen att bättre förstå sitt hälsotillstånd och vad som kan göras för att förbättra välbefinnandet.

Skriv ut pdf
halsoanalys.pdf

Hälsoanalysen kan kombineras med kartläggning av faktorer, förutsättningar och vanor av betydelse för god hälsa genom kontroll av vikt, längd, blodtryck, blodsocker, blodvärde och blodfetter. Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att ge full effekt. Mest framgångsrikt är att genomföra insatserna på flera nivåer - individ, grupp och arbetsplats/ organisation.

Såväl arbetsmiljön som organisationsstruktur har inverkan på medarbetarnas levnadsvanor och kan stödja eller hindra förändring. Tillgång till lunchrum, utbud i personalrestaurang, träningsmöjligheter i närheten av arbetet är några exempel på faktorer som påverkar. Genom att ditt företag utformar en hälsostrategi, kan ditt företag underlätta förändringar av levnadsvanor. Det kan till exempel handla om att underlätta hälsosamma val vid måltid, erbjuda stöd för att sluta röka eller ändra alkoholvanor och underlätta för anställda att vara fysiskt aktiva varje dag på jobbet.

Fysiologisk bakgrund
 • Hjärtfrekvens (antal hjärtslag per minut)
 • Hjärtslag (RR-intervall, tiden mellan två på varandra följande hjärtslag)
 • Hjärtfrekvensvariabilitet (variationen mellan RR-intervallen från slag till slag)

Hjärtfrekvensvariabiliteten (HFV) påverkas av olika faktorer som ålder, kondition, stress, sjukdomar, arv. Hög variabilitet är ett gott tecken och ses vid vila och avkoppling medan låga värden kan tyda på inre eller yttre stress eller försämrad återhämtning. Låg variabilitet kan även ses vid sömnproblem, sjukdom, medicinering, alkohol, dålig kondition och övervikt. HFV kan användas för att uppskatta

 • Andningsfrekvens
 • Syreupptagningsförmåga
 • Energiförbrukning
 • Träningseffekt
 • Återhämtning och stress
Omfattning
 • Information och genomgång inför mätning
 • Mätning (tre dagar och tre nätter)
 • Samtal utifrån analys
  • Stress
  • Sömn
  • Träning
  • Återhämtning
 • Rådgivning för att uppnå bättre välbefinnande/ hälsa
Förändring och uppföljning

Erfarenheten visar att majoriteten lyckas förbättra sin stresskontroll, sömnkvalitet och/ eller fysiska aktivitetsnivå efter genomförd hälsoanalys. Genom förnyad mätning 3-6 månader senare blir förändringen tydlig och mönstret förstärks.

Tilläggstjänster

Effekten av hälsoanalysen, för individen och företaget, kan maximeras genom att kombinera med hälsoenkäter och mätuppgifter

 • Hälsoformulär
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Vikt, längd, BMI
 • Midjemått
 • Blodprover - lilla eller stora paketet*
 • Syremättnad 
 • Blodtrycksmätning
 • EKG
 • Synundersökning
 • Hörselundersökning (audiometri)
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)

* Lilla blodprovspaketet - blodvärde, blodsocker, blodfetter (HDL, LDL, triglycerider)
* Stora blodprovspaketet - blodvärden (Hb, röd- & vita blodkroppar, blodplättar), blodsocker, blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider), bukspottkörtel-, lever- & njurfunktion, giktprov (urat), salter (natrium, kalium, kalcium), sänka (SR), vitaminerna B12 & folat, prostataprov (män), ämnesomsättningsprov (kvinnor)

Syfte

Syftet med hälsoanalysen är att skapa förutsättningar för framtida god hälsa och att motivera till förändringar i livsstil och hälsovanor genom:

 • Att identifiera personliga stressfaktorer och ge kunskap om bättre stresshantering
 • Att hitta tid för återhämtning
 • Att hitta en personlig träningsform 
 • Att öka sömnmängden
 • Att minska förbrukningen av alkohol och annan stimulantia

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies