Provtagning av alkohol & droger


Beskrivning

Missbruk ökar risken för ohälsa, sjukfrånvaro och olycksfall på arbetsplatsen, liksom det leder till ökade kostnader för såväl arbetsgivaren, den enskilde som samhället. Sammantaget gör detta att det är viktigt att upptäcka och säkert påvisa eller utesluta ett alkoholmissbruk.

Omfattning
 • Provtagning
 • Bedömning av provresultat
Grupper av analyser
 • Analys av alkohol i utandningsluft eller blod
 • Analys som indikerar alkohol relaterade cellskador i levern
 • Analys av alkoholrelaterade markörer
 • Analys av droger i saliv
 • Analys av droger i urin
Vid misstanke om alkoholmissbruk
 • Alkometer - analys av alkohol i utandningsluft (påvisar intag av alkohol senaste 8 - 12 timmarna)
 • Blodprover - proverna indikerar cellskador i levern eller påverkan på de röda blodkropparna
 • Blodprov - provet visar på alkoholrelaterade förändringar
Vid misstanke om drogmissbruk
 • Salivprov
 • Urinprov
Målgrupp
 •  Medarbetare där misstanke om missbruk föreligger
Syfte
 •  Fastställa eller utesluta missbruk av alkohol eller droger hos medarbetaren
Rapport
 •  Skriftlig rapport till beställare med kopia till medarbetare

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies