Fysisk träning


Beskrivning

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar kroppens alla vävnader. Hjärtat pumpar effektivare och skelettmuskulaturen blir uthålligare och tar upp socker bättre vilket stabiliserar blodsockernivåerna. Blodfettsprofilen förbättras, vilket minskar risken för arterioskleos och blodkärlen blir bättre på att vidga sig, vilket underlättar blodflödet till hjärtat och skelettmusklerna. Tränade blodkärl frisätter ämnen som minskar risken för blodproppar. Stresshormonkoncentrationen minskar, vilket avlastar hjärtat. Även hjärnan påverkas, minnesfunktioner och stämningsläge förbättras. Kort sagt, en regelbundet fysiskt aktiv livsstil påverkar hela kroppen och är ett oerhört kraftfullt sätt att förbättra fysisk och psykisk funktionsförmåga och den allmänna livskvaliteten.

Omfattning
 • Individuellt anpassad träning
 • Instruktion vid första träningstillfället
 • Ytterligare handledning vid behov
 • Uppvärmning
 • Konditionsträning
 • Rörlighetsträning
 • Styrketräning
 • Uthållighetsträning
 • Stretching

Målgrupp
 • Medarbetare (enskilt eller i grupp)

Syfte
 • Förbättra den fysiska prestationsförmågan
 • Öka välbefinnandet
 • Öka möjligheterna att klara kraven i arbetslivet

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies