Personalgruppshandledning


Beskrivning

Öka förståelsen för olika skeenden i en grupprocess. Samtal om hur den egna arbetsgruppen fungerar avseende gruppatmosfär, målinriktning etc. Vid behov används olika gruppövningar.

Omfattning
 • Utrymme för samtal och reflektion
 • Bearbeta det känslomässiga innehållet
 • Bearbeta ämnen som
  • Erfarenheter
  • Förhållningssätt
  • Svårigheter/ problem
  • Egna och andras förväntningar
  • Etiska dilemman
  • Människosyn
  • Respekt
  • Rättvisa Integritet
Syfte
 • Ge personlig och yrkesmässig utveckling i en process över tid
 • Öka den individuella kompetensen
 • Öka gruppkompetensen
 • Stärka yrkesrollen
 • Hjälpa arbetsgruppen att fungera mer samstämmigt och effektivt
 • Hjälpa arbetsgruppen att se möjligheter i individuella olikheter
Grupphandledning - fördelar
 • Ger nya/ alternativa lösningar
 • Ökar förmågan att ta och ge feedback
 • Ökar empatisk och social förmåga
 • Ökar samarbetet
 • Ökar iakttagelse- och kommunikationsförmågor
 • Socialt utbyte
Ansvar
 • Bygger på allas medverkan och öppenhet
 • Viktigt att prioritera handledningen
 • Deltagarna har ansvar för innehållet
 • Handledaren har ansvar för processen
Sekretess

Ömsesidigt tystnadslöfte i handledningsgruppen, inkl. handledaren. Det som sägs i rummet stannar där.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies