Individuell handledning


Beskrivning

Samtal om den egna arbetsrollen i förhållande till arbetets krav, egna och andras förväntningar. Genom ett individ- och situations anpassat stöd stärks medarbetarens kunskaper och förmåga.

Omfattning

Omfattningen och behovet av stöd varierar från individ till individ och mellan olika situationer. Handledningen ger tillfälle till samtal och reflektion om den egna rollen, arbetets krav, egna och andras förväntningar. Under handledningen ges råd och stöd i konkreta vardagssituationer samt verktyg att hitta balans i såväl arbetet som fritiden.

Syfte

Genom ökad självinsikt och ökad förmåga att hantera egna känslor av otillräcklighet, hjälpa individen att hantera kraven i arbetet och därmed förebygga stressrelaterade sjukdomstillstånd.

Målgrupp

Medarbetare

Metoder

Metoder som bland annat används är: 

 • FIRO 
 • IDI 
 • Hälsofrämjande förhållningssätt (exv enligt KASAM) 
 • KBT 
 • MI (motiverande samtal)
Sekretess

Handledaren har samma strikta tystnadsplikt som den som gäller inom Hälso- och sjukvården. Det som sägs i rummet stannar där.

  Gotahälsan AB
  Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
  Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
  Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies