Chefshandledning


Beskrivning

Chefen/ ledaren befinner sig ofta i en mer eller mindre utsatt position med många krav och förväntningar, såväl egna som andras. Chefen/ ledaren förväntas att kunna fatta kloka och korrekta beslut, hantera svåra situationer, vara synlig och finnas till hands när medarbetare eller ledning så önskar. Uppdraget är många gånger svårt att hantera, såväl tids- som ibland kunskapsmässigt och den egna förmågan och ibland hälsan sätts på prov. 

Genom ett individ- och situations anpassat stöd stärks chefens/ ledarens kunskaper och förmåga.

Omfattning

Omfattningen och behovet av stöd varierar från individ till individ och mellan olika situationer. Handledningen ger tillfälle till samtal och reflektion om den egna rollen och de känslor och reaktioner som väcks i samband med uppdraget. Vidare ges möjlighet att diskutera och hantera förhållningssätt, egna och andras förväntningar, människosyn, etiska dilemman, respekt, rättvisa och integritet. Handledningen ger även verktyg för att hantera specifika situationer som exempelvis "det svåra samtalet".

Syfte
  • Stärka chefen som ledare
  • Öka förståelsen för hur den egna personligheten och beteendet påverkar
  • Tydliggöra rollen som ledare respektive medarbetare

Målgrupp

Chefer och ledare på olika nivåer inom organisationen

Metoder

Metoder som bland annat används är:

  • FIRO
  • IDI
  • Hälsofrämjande förhållningssätt (exv enligt KASAM)
  • KBT
  • MI (motiverande samtal)

Chefsstödet kan ges som handledning enskilt eller i grupp

Sekretess

Handledaren har samma strikta tystnadsplikt som den som gäller inom Hälso- och sjukvården. Det som sägs i rummet stannar där.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies