Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rehabilitering - förebyggande sjukpenning


Bakgrund

Företag och organisationer är beroende av att de anställda mår bra, är engagerade och har en hållbar balans mellan arbete och fritid. Men förändring från industrisamhälle till tjänstesamhälle och den accelererande informationsteknologin och globaliseringen har inneburit att arbetslivet blivit mer komplext.

Detta i kombination med höga krav och ofta begränsade resurser påverkar individens förmågan att hantera arbetslivet och vardagen, vilket kan leda till ohälsa. Signaler på ohälsa kommer ofta innan individen blir sjukskriven och kan vara i form av återkommande korttidsfrånvaro, förändrat beteende eller att den anställde börjar fungera sämre. Att fånga upp medarbetaren tidigt spar lidande och resurser. Kostnaderna för en medarbetares sjukfrånvaro är mycket högre än själva sjuklönen, men genom att agera tidigt kan sjukskrivning undvikas eller förkortas. 

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och står för omkring 40 procent av alla sjukfall. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är depression, ångest, utmattningssyndrom och andra typer av stressrelaterade besvär. Att ohälsan är arbetsrelaterad betyder inte att det finns några enkla samband mel­lan arbetet och de psykiska besvären. Ofta är det en kombination av faktorer i arbetslivet och privatlivet som ligger bakom. Oavsett orsaken till besvären kan insatser från arbetsgivaren och företags­hälsovården göra stor skillnad, både för individen och företaget/ organisationen. 

Bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat bidrar till en lägre sjukfrånvaro och uppnås genom systematiskt arbetsmiljöarbete avseende fysisk, psykisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt arbetsanpassning och rehabilitering.

Beskrivning

För att kunna ge rätt stöd till individen, företaget och organisationen måste orsaken till ohälsan kartläggas. Kartläggningen kan ske via arbetsgivaren eller via företagshälsovården. För medarbetare i riskzonen kan förebyggande sjukpenning vara aktuell.

Förebyggande sjukpenning kan utgå om medarbetaren har en ökad sjukdomsrisk eller sjukdom som riskerar att påverka arbetsförmågan och på grund av behandling eller rehabilitering behöver avstå från arbete under minst en fjärdedel av arbetsdagen. Behandlingen eller rehabiliteringen skall vara ordinerad av läkare och syfta till att förebygga eller förkorta sjukdom. Behandlingen eller rehabiliteringen ska ingå i en plan som har godkänts av Försäkringskassan. 

Omfattning
  • Besök hos läkare för kartläggning och upprättande av individuell handlingsplan
  • Utfärdande av Läkarutlåtande - Förebyggande sjukpenning
  • Uppföljning hos läkare under eller efter att handlingsplanen genomförts (förutsatt att Försäkringskassan godkänt behandlingsplanen)
Målgrupp
  • Medarbetare som har en ökad sjukdomsrisk eller sjukdom som riskerar att påverka arbetsförmågan och på grund av behandling eller rehabilitering behöver avstå från arbete under minst en fjärdedel av arbetsdagen. 
Syfte
  • Medverka till ett effektivt behandling/ rehabilitering
  • Undvika eller förkorta sjukskrivning
Rapport
  • Muntlig och skriftlig rapport till arbetsgivaren

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies