Buller som skadar


Buller som kan skada hörseln och som stör

Hörseln är ett av våra fem sinnen. Örats uppgift är att omvandla ljudvågor till nervimpulser, vilka kan uppfattas av hjärnan. När örat belastas med starka ljud kan de ljuskänsliga hårcellerna i innerörat drabbas av skador. Ju starkare ljudet är desto kortare tid behövs för att en skada ska uppstå.

Om man under en längre tid utsätts för buller med en ljudnivå över cirka 85 dB riskerar man att få en hörselskada. Är man särskilt känslig kan man riskera hörselskada även vid nivåer omkring 75-80 dB. Impulsljud, till exempel slagljud är speciellt riskabla. Det kan räck med enstaka, tillräckligt starka knallar för att man skall få en bestående hörselskada. Risken för hörselskada beror både på bullrets styrka och den tid man utsätts för bullret. Om ljudnivån till exempel ökas från 85 till 88 dB, dvs. med 3 dB, måste man halvera den till man utsätts för bullret för att risken för hörselskada ska vara oförändrad.

Risk för hörselskada

Direkt efter att man utsatts för kraftigt ljud kan man uppleva en lockkänsla, nedsatt hörsel och susningar eller ringningar i öronen. Hörsel återhämtar sig oftast efter en tid - skadan var bara tillfällig men visar att örats utsatts för mer ljud än det mår bra av och skall tolkas som en varningssignal.

Om man ofta utsätts för kraftigt buller kan det innebära att örat så småningom inte förmår återhämta sig utan hörselnedsättningen blir bestående och kan inte heller botas. Risken är också stor att susningar eller ringningar i öronen blir permanenta. Hörselnedsättning orsakad av att man utsatts för alltför starka ljud drabbar framför allt örats högre frekvenser dvs. diskantljuden. 

Även en relativt måttlig hörselnedsättning kan vara besvärande eftersom den ofta medför svårigheter att uppfatta samtal. Detta märks särskilt i sällskap då man störs av att flera talar samtidigt eller när annat bakgrundsbuller förekommer. Den hörselskadade upptäcker själv ofta skadan i sent stadium, eftersom man gradvis vänjer sig vid försämringen. En hörselskada kan vara bristfälligt kompenseras med tekniska hjälpmedel som hörapparat.

Tinnutis

Tinnitus innebär att man upplever ljud utan att det finns något verkligt ljud. Det kan till exempel vara susningar, ringningar och toner. Tinnitus förekommer ofta som ett inslag i en bullerskada men uppträder också i samband med hörselskador som har annan orsak. Tinnitus kan också förekomma utan att man kan visa någon mätbar hörselnedsättning.

Ljudöverkänslighet

Ytterligare en form av skada som kan uppstå är överkänslighet för ljud som innebär att ljud av ganska måttlig styrka upplevs som obehagligt starka. Ofta men inte alltid förekommer det tillsammans med tinnitus.

Ljudförvrängning

En annan typ av skada är att ljuden förvrängs. Även när ljuden är tydligt hörbara hörs de med sämre kvalitet på grund av skadan i örat. En form av förvrängd hörselupplevelse är dubbelhörande. Den kan yttra sig som att en ren ton uppfattas som två toner i kombinationer som kan vara mycket disharmoniska eller att en och samma ton upplevs ha olika tonhöjd i vänster respektive höger öra. Det kan vara mycket besvärande till exempel när man lyssnar på musik.

Bullrets påverkan

Hur buller påverkar oss beror på ett komplicerat samspel mellan många faktorer. En faktor är hur starkt bullret är och vilka frekvenser det innehåller men också hur det varierar med tiden. Andra faktorer är hur förutsägbart det är, hur koncentrationskrävande arbetsuppgiften är samt om bullret upplevs som att det är nödvändigt eller inte. Vi påverkas olika beroende på om vi är trötta eller utvilade, ledsna eller glada, stressade eller i balans.

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies