Arbetsmiljökartläggning


Beskrivning

En allmän översikt av arbetsmiljön ur medicinsk, teknisk, psykosocial, organisatorisk och ergonomisk synvinkel med kartläggning av enhetens arbetsmiljö och personalens hälsa med analys av eventuella arbetsmiljöbrister samt eventuellt samband mellan arbetsmiljö och ohälsa. 

Observera
Alla deltagare får information om undersökningens syfte innan undersökningen genomförs. Alla deltagare får också information om undersökningens resultat. Vi erbjuder även möjlighet till individuell kontakt för dem som önskar.

Omfattning
 • Arbetsplatsbesök
 • Fysisk arbetsmiljö (enkät)
 • Psykosocial arbetsmiljö (enkät)
 • Hälsoformulär (enkät)
 • Analys
 • Åtgärdsförslag
Målgrupp
 • Arbetsmiljöansvarig
Syfte
 • Att kartlägga den fysiska arbetsmiljön
 • Att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön
 • Att kartlägga hälsoläget hos personalen
 • Att bedöma eventuellt samband mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsoproblem
 • Att ta fram beslutsunderlag för arbetsmiljöplanering och arbetsmiljöåtgärder
Rapport
 • Skriftlig och muntlig rapport till beställaren

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies