Policys


Vi kan hjälpa ditt företag att skapa de policys som är viktiga för er

För att uppnå företagets mål är det viktigt att vara tydlig i vilka "spelregler" som gäller inom olika områden. Dessa "spelregler" bör formuleras i policys och riktlinjer och vara tydliga och förståeliga för alla medarbetare. 

Som arbetsgivare ansvarar du för att informera om företagets policys och var man som medarbetare finner aktuell version. Varje enskild medarbetare ansvarar för att informera sig om och ta del av innehållet i dessa policys. Det är viktigt att företagets policys omfattar samtliga medarbetare och andra som tjänstgör på uppdrag av företag eller utför uppdrag inom företag.

Exempel på policys
 • Alkohol- & drogpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Chef- och ledarpolicy
 • IT-policy
 • Kommunikationspolicy
 • Kränkande särbehandlingpolicy
 • Kundpolicy
 • Ledighetspolicy
 • Ledningspolicy
 • Lönepolicy
 • Medarbetarpolicy
 • Miljöpolicy
 • Rehabiliteringspolicy
 • Säkerhetspolicy
 • Telefonpolicy
 • Tobakspolicy

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies