Kost, motion och livsstilsförändring


Beskrivning

Kost och motion är faktorer sammankopplade till livsstil och kan påverkas eller ändras. Genom kunskap och praktik kopplat till viss handledning från utföraren och deltagarna som grupp kan möjligheterna att genomföra önskvärda och hållbara förändringar öka.

Omfattning
 • Tillfälle 1: Kostens betydelse (teori och grupparbete)
 • Tillfälle 2: Motionens betydelse, medicinskt & fysiologiskt (teori)
 • Tillfälle 3: Praktiska övningar (träningsmetoder). Hemläxa till 4:e tillfället
 • Tillfälle 4: Livstilsförändring (möjlighet & hinder)
 • Tillfälle 5: Uppföljning av livstilsförändring (3 månader efter tillfälle 4)
Genomförande
 • De teoretiska delarna förmedlas i föreläsningsform. Vissa moment med gruppdiskussioner utförs.
 • Deltagarna får också reflektera kring sin egen livsstilsförändring samt planera mål och genomförande kopplat till kost och motion. Detta sker till viss del i grupp under de planerade träffarna.
 • Ett moment som utförs utanför träffarna är att planera en matsedel för en vecka.
 • De praktiska momenten kring tema motion genomförs under en av träffarna. Syftet är att ge en grundläggande och generell kunskap om stretching, uppvärmning, styrketräning i gym eller utan redskap. Eventuellt genomförs en introduktion till kettlebellträning.
Målgrupp
 • Medarbetare
Syfte
 • Att öka kunskapen om kost och motion
 • Att ge praktisk erfarenhet kring motions- och styrketräning samt relaterad friskvård
 • Att ge möjlighet till reflektion kring egna vanor, livsstil
 • Att stötta till livsstilsförändringar avseende kost och motion
 • Att öka de hälsofrämjande och förebyggande faktorer som påverkar hälsan
Tidsåtgång
 • 5 träffar i grupp á 2 timmar
Kostnad
 • Enligt avtal eller offert
Material
 • Om arrangören önskar kan deltagare få åhörarkopior i samband med föreläsningen

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies