Hälsokontroll - Byggnads - fysiskt krävande arbeten


Beskrivning

Som expertresurs kan vi hjälpa ditt företag att minska och förhindra arbetsrelaterade sjukdomar, arbets- och belastningsskador och olyckor genom att erbjuda hälsoundersökning anpassad efter dina medarbetares behov och den typ av arbeten ditt företag utför.

Genom regelbunden hälso- och arbetsmiljö-undersökning kan såväl individuella hälsofaktorer som faktorer i arbetsmiljön och arbetsorganisationen belysas. Utifrån undersökningen ges förslag på åtgärder såväl enskilt som för verksamheten i stort. Vid eventuell arbetslivsinriktad rehabilitering har hälso - och arbetsmiljöundersökning stor betydelse.

Konceptet utgår från Byggavtalet, där det också framgår att hälsoundersökningen skall göras minst vart tredje år för medarbetare under 50 år respektive årligen för medarbetare över 50 år.

Omfattning

Hälsoenkäter 

 • Hälsoformulär
 • Fysisk arbetsmiljö*
 • Psykosocial arbetsmiljö* 

*Tillägg enligt överenskommelse. 

Kontroller (sjuksköterska)

 • Vikt, längd, BMI
 • Midjemått
 • Blodprover – blod- & järnvärde, blodsocker, blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider)
 • Urinprover - urinsocker & äggvita
 • Syremättnad
 • Blodtrycksmätning
 • EKG ·       
 • Synundersökning
 • Hörselundersökning (audiometri)
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)
 • Genomgång av genomförda undersökningar
 • Rådgivning 

Rörelse och muskelanalys i (fysioterapeut) 

 • Funktionsbedömning av muskler & leder såsom
 • Skuldra
 • Axel
 • Rygg
 • Knä
 • Fot
Tilläggstjänster
 • Prostata prov (PSA)
 • Ämnesomsättningsprov (TSH, T4)
 • Stort blodprovspaket*
 • Drogtest (narkotika)
 • Test för alkoholöverkonsumtion
 • Konditionstest (Submaximalt cykeltest)

*Blodfetter (kolesterol, HDL, LDL, triglycerider), blodsocker, blodvärden (Hb, röd- & vita blodkroppar, blodplättar), bukspottkörtel-, lever- & njurfunktion, giktprov (urat), salter (natrium, kalium, kalcium), sänka (SR), vitaminerna B12 & folat, prostataprov (män), ämnesomsättningsprov (kvinnor)

Målgrupp
 • Medlemmar inom Byggnads med fysiskt krävande arbeten
Syfte
 • Att skapa förutsättningar för god hälsa
 • Att uppmärksamma individen på eventuella risker med nuvarande livsstil
 • Att utifrån rörelse- och muskelanalys erbjuda tränings- och motionsråd
 • Att vid behov hitta ergonomiskt utformade hjälpmedel, ta fram arbetsmetoder som ger färre arbetsskador och att rehabilitera & individanpassa
 • Att utifrån enkäterna ”fysisk- & psykosocialarbetsmiljö” uppmärksamma verksamheten på eventuellt framkomna brister & risker
Rapport
 • Skriftlig rapport till medarbetaren
 • Skriftlig rapport med statistik till beställaren

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies