Nikotinavvänjning - kombinationsbehandling - 6 månaders uppföljning


Rökning på jobbet - en kostnads- och hälsofråga

En rökande anställd tar i genomsnitt ut åtta sjukdagar mer per år än en icke-rökare. Med karensdag och sjukdagar innebär det en extra kostnad för företaget. Vid en månadslön på mellan 18 000 - 24 000 kronor blir kostnaden ca 8 000 - 11 000 kronor/år. Den största kostnaden är dock inte den extra sjukfrånvaron, utan kostnaden för rökarnas regelbundna pauser (i genomsnitt ca 30 minuter/dag). Totalt kostar det arbetsgivaren 27 000 - 36 000 kronor per rökande anställd och år för extra sjukfrånvaro och rökpauser. Och då är inte utgiften för vikarier eller rehabilitering medräknade.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och skyldighet att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall gör att allt fler arbetsgivare inför tobaksfri arbetstid. Beslutet bygger på insikten om tobakens hälsoskadliga effekter samt medarbetarnas och kundernas rätt att inte mot sin vilja utsättas för tobaksrök. Att arbetsgivaren som ett led i att skapa tobaksfria miljöer erbjuder medarbetarna nikotinavvänjning ger en extra sporre och motivation för medarbetarna att även bli nikotinfria utanför arbetet.

Beskrivning

Att som arbetsgivare efter 6 månader följa upp rök- och snusavvänjningsprogrammet, förstärker individens motivation att hålla kvar vid nikotinfrihet..

Omfattning

Normalt två tillfällen. 

 • Träff 1 - individuell träff 60 min med medicinare för uppföljning av
  • Blodvärde
  • Blodsocker
  • Blodtryck
  • Saturation (syre i  blodet)
  • EKG
  • Spirometri (lungfunktionsundersökning)
  • Submaximalt konditonstest
 • Träff 2 - individuell träff 60 min med terapeut
  • Individuella erfarenheterIndividuella strategier
  • Vidmakthållandeplan
Målgrupp
 • Tidigare deltagare i nikotinavvänjningsprogram
Syfte
 • Fortsatt nikotinfrihet
Rapport
 • Muntlig återkoppling
Erfarenheter

Våra erfarenheter är mycket goda och andelen av totalt nikotinfria är mycket hög. Flera av de medicinska parametrarna har ytterligare förbättrats vid 6 månaders uppföljning

 • Blodtryck
 • Lungfunktion
 • Konditionstal

Gotahälsan AB
Postadress: Jerikodalsgatan 8A, 595 30 Mjölby
Vi har mottagningar i Aneby, Mjölby, Motala, Askersund, Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda
Copyright © 2022 Gotahälsan AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies